De maagkanteling of maagtorsie/ maag-dilatatie-volvulus bij de hond

 

 

Wat is een maag dilatatie volvulus
Een maagtorsie is een aandoening, waarbij de ontwikkeling van een abnormale hoeveelheid gas de maag laat uitzetten. Hierdoor wordt niet alleen de maaglediging beïnvloed, maar bestaat ook een risico op een draaiing of kanteling van de maag. Dit is een acuut levenbedreigende situatie. Neem bij twijfel altijd contact op met onze praktijk.

Maag

 

 

 

 

 

Hoewel we jammer genoeg niet precies weten hoe deze aandoening ontstaat weten we wel dat er een aantal factoren van invloed kunnen zijn. We zien de dilatie-volvulus met name bij grote rassen en op oudere leeftijd. Inspanning net na het eten, overvloedig drinken en gulzig eten lijken een reden te zijn waardoor overmatige gasvorming ontstaat. Ook de soort voeding kan van invloed zijn. Daarnaast zien we in enkele gevallen andere afwijkingen in de buik als reden voor de dilatatie (bijvoorbeeld een woekering in de darm of maagwand).

 

 

 

MaagkantelingDiagnose
Vaak wordt de hond aangeboden met als klacht onrust en braakneiging zonder dat er overgegeven wordt  waarbij de buik steeds dikker lijkt te worden. Daarna worden ze snel slomer, hebben pijn en gaan vaak oppervlakkig ademen. De diagnose kan bevestigd worden met een röntgenfoto.

 

 

 

 

 

Behandeling
In eerste instantie zal met behulp van een sonde via de slokdarm geprobeerd worden om in de maag te komen zodat het gas kan ontsnappen. Het kan nodig zijn om met een holle naald door de buikwand de maag aan te prikken als het sonderen niet vlot gaat.
Is er alleen sprake van een dilatatie dan kunnen we verder behandelen met medicatie. In de andere gevallen moet er chirurgisch ingegrepen worden. Hierbij wordt de maag teruggebracht in de normale positie en vastgemaakt aan de buikwand (gastropexie).
De patiënten met niet alleen een dilatatie maar ook een volvulus zijn erg instabiel en de kans op overlijden is 20-45% in behandelde dieren.

 

Preventie
De kans op overlijden door een maag dilatatie (dus enkel het verwijden van de maag en niet de draaing) is 2-4% bij behandelde dieren. Bij honden die een grotere kans hebben op een dilatatie is het dus verstandig om preventief een gastropexie te laten uitvoeren (de maag te laten vastmaken aan de buikwand). Dit kan gecombineerd worden met een andere ingreep zoals bijvoorbeeld een sterilisatie. De preventieve gastropexie kunnen wij ook uit voeren met een kijkoperatie waardoor de operatie veel minder ingrijpend is voor u dier!

 

Wat kunt u zelf doen

  • Probeer gulzig eten te voorkomen door de hond uit een zogenaamde antischrokbak te laten eten.
  • Geef liever meerdere kleine portie’s en laat de hond niet overvloedig of te koud water drinken. Voert u een brok dan bij voorkeur grote brokken.
  • Vermijd overmatige inspanning na de maaltijd. In rust is er sprake van een betere spijsvertering.