oor van de hond

Oorontstekingen komen zowel bij de hond als de kat regelmatig voor. Het is hierbij zeer belangrijk dat u als eigenaar begrijpt dat een oorontsteking van uw huisdier geen op zichzelf staand ziektebeeld is, maar slechts een uiting is van een onderliggende primaire oorzaak. Achter iedere oorontsteking gaat dus iets anders schuil. Slechts een zeer klein deel van de oorontstekingen wordt veroorzaakt door oormijt (en dan nog met name bij de kat). Een veel groter deel van deze oorontstekingen is onderdeel van een uitgebreide huidaandoening, zoals een allergie. Daarnaast kunnen er allerlei factoren meespelen die er voor zorgen dat de oorontsteking zichzelf in stand houdt en dat de situatie mogelijk nooit meer hetzelfde wordt.

De optredende veranderingen bij een oorontsteking

Bij het optreden van een oorontsteking, wordt de huid van de gehoorgang dikker, nemen de haren in aantal toe en wordt er meer oorsmeer geproduceerd. Doordat de gehoorgang steeds nauwer, vochtiger en warmer wordt, treden er ook infecties op en wordt het ontstekingsproces en de pijn erger. De acute oorontsteking wordt zo chronisch en er ontstaat een vicieuze cirkel.

De oorzaken en factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van een oorontsteking

  • Predisponerende factoren: alle factoren die het oor gevoelig maken voor een ontsteking, o.a.: raskenmerken (hangende oorschelpen, veel haargroei in de gehoorgang, veel oorsmeer-producerende klieren, een nauwe gehoorgang), vocht (zwemmen, baden) en trauma (bijv. door het onjuist schoonmaken van de gehoorgang).
  • Primaire oorzaken: de directe veroorzakers van oorontstekingen zoals allergieën, auto-immuunziekten, hormonale aandoeningen, parasieten (oormijt), vreemde voorwerpen (grasaar), obstructies (poliep, ontsteking, tumor) en middenoorontsteking.
  • Secundaire oorzaken: welke geen ontsteking veroorzaken in een verder normaal oor en meestal infectieus van aard zijn (bacteriën en gisten).
  • Onderhoudende factoren: de uiteindelijk onomkeerbare veranderingen van het oor die het gevolg zijn van het voortduren van de oorontsteking. Deze veranderingen zorgen ervoor dat het oor nooit meer gezond wordt en dat het oor altijd behandeld moet worden om terugkerende oorontstekingen te voorkomen.

Het onderzoek

Om duidelijkheid te verkrijgen over welke oorzaken en factoren bijdragen aan een oorontsteking, is er veel informatie nodig. Deze informatie halen wij uit de raskenmerken van uw huisdier en de voorgeschiedenis, gecombineerd met een uitgebreid lichamelijk onderzoek en eventuele aanvullende onderzoeken. We zullen tijdens het consult dus veel vragen stellen over het verloop van het oorprobleem en naast een grondig ooronderzoek ook de rest van uw huisdier uitgebreid nakijken. Aansluitend zullen we samen met u de mogelijke vervolgonderzoeken bespreken, welke nodig zijn om een nog vollediger beeld van het oorprobleem te krijgen.

De behandeling

Om de oorontsteking afdoende te kunnen behandelen, moeten alle oorzaken en factoren die bijdragen aan het oorprobleem aangepakt worden. Verder zijn voor een goed resultaat regelmatige controles noodzakelijk. Het behandelen van de oorontsteking op zichzelf, zonder aandacht voor alle bijdragende componenten, is puur symptoombestrijding en zal meestal maar een kortdurend resultaat hebben, met een grote kans op recidief en het chronisch worden van de ontsteking. Het herhaaldelijk toepassen van een antibiotica oorzalf zonder gedegen onderzoek, heeft vaak zelfs een averechts effect door het vergroten van de kans op de uitselectie van resistente bacteriën. Uiteindelijk leidt dit alles in het ergste geval tot een zogenaamd eindstadium van de oorontsteking, waarbij alleen nog een chirurgische verwijdering van de totale gehoorgang een blijvende oplossing kan bieden. Wij zullen er in samenspraak met u alles aan doen om dit bij uw huisdier te voorkomen!

© Vets & Pets 2018