Een parasiet die we steeds vaker zien bij jonge katten met diarree is Tritrichomonas foetus.
In deze informatiebrochure vindt u de belangrijkste informatie hierover.

 

 

 

Tritrichomonas foetus is een eencellige parasiet. Deze geeft vaak een langdurige diarree of zachtere ontlasting bij de jonge kat (meestal tot 2 jaar). Verder  is de kat over het algemeen niet ziek, groeit normaal en valt niet af.

Waarschijnlijk wordt de parasiet van kat tot kat overgebracht. In de ontlasting kan de parasiet maximaal enkele dagen overleven. In urine, water of voedsel maximaal enkele uren. In een droge omgeving sterft de parasiet snel. Ook katten die volledig genezen lijken, kunnen de parasiet gedurende enkele maanden blijven uitscheiden.

We tonen Tritrichomonas aan in de ontlasting. We vragen om een mengmonster van drie dagen in te leveren om te zorgen dat de kans op het aantonen van de parasiet zo groot mogelijk is.

Tritrichomonas kan behandeld worden met Ronidazol. Het medicijn is niet geregistreerd voor gebruik bij de kat, maar er is geen alternatief. Het kent wel bijwerkingen. De belangrijkste zijn sloomheid, braken en neurologische klachten. Bij drachtige poezen vinden wij het niet verstandig om dit medicijn te gebruiken omdat het afwijkingen aan de vrucht kan geven.

Omdat de meeste katten vanzelf genezen en niet echt ziek zijn van de diarree, is het de vraag of alle katten met Tritrichomonas behandeld moeten worden met medicijnen. Soms is een goed verteerbaar dieet met extra vezels voldoende om de klinische klachten draaglijk te maken.

Bij grotere groepen katten is het verstandig om de dieren met symptomen te scheiden van de groep. Verder zijn standaard hygiëne maatregelen voldoende om verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld kleding wisselen na het verzorgen van de besmette kat en u handen zorgvuldig wassen.