Transparantie

Wij hanteren een zoveel mogelijk transparant prijsbeleid. Dit houdt in dat we met vaste tarieven werken en wij u vooraf zo goed mogelijk willen informeren over de te maken kosten. Dit trachten we onder andere te doen door u een lijst met de meest gevraagde tarieven ter beschikking te stellen op onze klinieken en daarnaast met behulp van kostenramingen* die we vooraf voor u op aanvraag kunnen opstellen.
Binnen de Vets & Pets groep hanteren we zoveel als mogelijk gelijke tarieven maar er kunnen vanwege lokale omstandigheden op een beperkt aantal diensten verschillen zijn.

Lees in deze informatiebrief van de Groep Geneeskunde van Gezelschapsdieren (GGG) van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde meer over de achtergronden van prijzen en prijsverschillen van dierenartsen in Nederland.
Is de dierenarts_(te)_duur ?

 

Kostenraming*

Op uw verzoek kan de behandelend dierenarts en soms eventueel de assistente vooraf een kostenraming van een onderzoek of ingreep opstellen, zodat u ongeveer weet waar u aan toe bent. Aan kostenramingen kunnen echter geen rechten worden ontleend.
De uiteindelijke kosten kunnen, afhankelijk van de ingreep, mee- maar ook tegenvallen doordat uiteindelijk meer of minder tijd benodigd is dan geraamd of ten gevolge van complicaties en dergelijke.
In het algemeen variëren de kosten van een behandeling met de vereiste tijdsduur, de mate van specialisme van de verrichting en de benodigde apparatuur en materialen.