Wij kunnen u op verschillende manieren begeleiden bij het fokken van een nestje pups.

Het belangrijkste is het vaststellen van het ideale dektijdstip van de teef d.m.v. een progesteron-bepaling in het bloed. Daarnaast kan de vruchtbaarheidsbegeleiding bestaan uit een algemeen lichamelijk onderzoek, een onderzoek van het geslachtsapparaat van de teef (maar ook de reu), een bacteriologisch onderzoek bij de teef (uitstrijkje), kunstmatige inseminatie, het vaststellen van de dracht d.m.v.echoscopisch onderzoek of röntgenfoto. Tenslotte verlenen we ook hulp bij de bevalling tot in het uiterste geval het verrichten van een keizersnede.

zie tevens de infobrieven:

bepaling dektijdstip
de drachtige hond
de bevalling


Gynaecologisch onderzoek

Zeker bij een eerste dekking is het zinvol de teef vooraf algemeen te laten onderzoeken en ook het geslachtsapparaat te laten controleren. Immers dracht is een hele belasting voor een teef, waarvoor een goede algemene gezondheidstoestand een vereiste is. Daarnaast kunnen afwijkingen aan het geslachtsapparaat tot onvruchtbaarheid leiden en een duur progesteron onderzoek onzinnig maken. Een vaginoscopisch onderzoek maakt dus in ieder geval deel uit van het onderzoek en indien daar aanleiding voor is, kan dit uitgebreid worden met een echo van de buik.

 

Bacteriologisch onderzoek

Het vooraf (bij aanvang van de loopsheid) afnemen van een vaginaal uitstrijkje gevolgd door een bacteriologisch onderzoek met eventueel gevoeligheidsbepaling achten wij alleen zinvol indien daartoe aanleiding is. Dit is bijv. het geval bij een teef met vruchtbaarheidsproblemen of afwijkingen bij het onderzoek van het geslachtsapparaat welke zouden kunnen wijzen op een bacterieel probleem. Daar naast komt het ook voor dat de eigenaar van de reu een bacteriologisch onderzoek van de te dekken teef eist omdat deze geen risico wil lopen op besmetting van zijn reu.

 

Progesteron-onderzoek

Met behulp van progesteron-bepalingen in het bloed is het juiste dektijdstip van de teef vrij nauwkeurig te bepalen. De kans op een vruchtbare dekking en een grotere nestomvang nemen hierdoor toe. Wij adviseren om op de 7e tot 9e dag van de loopsheid te starten met het onderzoek. De bloedafname vindt afhankelijk van de kliniek en het gekozen laboratorium op een dusdanig tijdstip op de dag plaats dat de tijd tussen de bloedafname en de uitslag zo kort mogelijk is (overleg hierover met de kliniek).  De uitslag wordt vervolgens doorgebeld met een passend dekadvies of het advies om opnieuw bloed te laten afnemen.

 

Zie tevens: bepaling dektijdstip

 

Kunstmatige inseminatie (KI)

Zijn er ondanks het vaststellen van het juiste dektijdstip toch problemen bij de dekking, bijv. bij een onervaren reu of een zeer dominante teef, dan bestaat de mogelijkheid een kunstmatige inseminatie uit te voeren. Hierbij  moet wel bedacht worden dat zaken als een te nauwe teef of gedragsproblemen reden kan zijn om niet met een teef te willen fokken. Ook niet alle rasverenigingen staan KI toe.

 

Drachtigheidsonderzoek

Het met zekerheid vaststellen van de dracht kan bij de meeste teven vanaf 24-25 dagen na de laatste dekking. Die zekerheid is prettig om niet allerlei voorbereidingen te hoeven treffen (inclusief eventueel aanpassing voerregiem) als de teef onverhoopt leeg zou blijken te zijn. Daar naast kan de echo ook een indicatie geven over het te verwachten aantal pups. We zeggen met nadruk indicatie, omdat met behulp van echo een exact aantal eenvoudig weg nooit kan worden gegeven. Op een röntgenfoto genomen na 50 dagen dracht kan wel nauwkeurig het aantal pups worden geteld

 

Begeleiding bevalling

Zijn er tijdens de bevalling problemen dan staan we 24 uur per dag paraat om hulp te bieden (tot in het uiterste geval een keizersnede). Bedenk wel dat de beste hulp kan worden geboden op de praktijk zelf, dus zorg ervoor dat vervoer voor teef en pups aanwezig is.

Ook na een normale vlotte bevalling achten wij het verstandig een nestcontrole uit te voeren. Dit houdt in dat we zowel de pups (o.a. op aangeboren afwijkingen, voor zover zichtbaar) als de teef controleren en haar eventueel een injectie geven om de baarmoeder verder te laten krimpen.

Zie tevens: de bevalling