Iedereen wil lekker en ontspannen wandelen met zijn of haar hond. Helaas zijn er honden die er anders over schijnen de denken en continu aan de lijn trekken. De gentle-leader kan een hulpmiddel zijn om dit te voorkomen.

 

De Gentle Leader is een soort koptuig (halster), dat wordt gebruikt in plaats van een halsband/slipketting en u de mogelijkheid biedt de hond zonder geweld en slechts weinig fysieke kracht onder controle te houden. Het is daarom juist voor bezitters van fysiek en/of mentaal sterke honden zo’n perfect hulpmiddel omdat deze honden door hun (wils)kracht en onverwachte bewegingen hun begeleider bij het gebruik van een gewone halsband/slipketting nog al eens op sleeptouw nemen. Ook is het niet voor iedereen mogelijk om een fysiek sterke hond met behulp van een slipketting duidelijk genoeg te corrigeren (doorkomen). Wanneer u niet “doorkomt”, dan jut u de hond waarschijnlijk juist alleen maar meer op door hem te corrigeren.

Daarnaast is de Gentle Leader zeer geschikt voor honden die in situaties angstig en/of gespannen reageren. U zult in deze situaties de hond moeten leren zijn aandacht op u te richten in plaats van zijn aandacht te richten op hetgeen waardoor hij angstig of gespannen wordt. Bij een angstige of gespannen hond is corrigeren met de slipketting geen goede oplossing. De komst van iets wat hem onzeker maakt, zou daarmee de voorbode worden van een mogelijke correctie, waardoor de hond wellicht nog meer gespannen raakt.

Met behulp van de Gentle Leader kunt u zonder veel kracht de kop van uw hond sturen. Wanneer u de neus van uw hond in uw richting stuurt, kan hij er onmogelijk in de tegenovergestelde richting “vandoor gaan”. Met behulp van de Gentle Leader houdt u de hond gemakkelijk onder controle en benadrukt u bovendien uw leiderschap over de hond. Wanneer namelijk u of de hond aan de lijn trekt, voelt de hond druk hoog in zijn nek en over zijn snuit. Een hond ontspant instinctief wanneer hij druk hoog in de nek voelt (daar pakt de moederhond haar puppy’s op). De druk over de snuit imiteert het (zachtjes) over de neusrug heen vastpakken van de ene hond door de andere hond; dit over de snuit vastpakken is een dominant gebaar. Dit gebaar bevestigt de ranghogere positie van de hond (in dit geval u) die vastpakt.

De ervaring leert dat het gebruik van de Gentle Leader er niet alleen voor zorgt dat de hond zich aan de lijn gemakkelijk laat leiden, maar ook dat de hond in algemene zin iets gezeglijker (minder dominant en/of minder angstig/gespannen) wordt. Hij ervaart immers telkens dat u hem gemakkelijk onder controle houdt en dat dwingt respect af en geeft de hond vertrouwen in uw leiderschap!!

Tips voor het gebruik:

  • De Gentle Leader is uitdrukkelijk niet bedoeld om uw hond te corrigeren d.m.v. een ruk aan de lijn!

U zou wanneer u dat wel doet letsel teweeg kunnen brengen aan de halswervels of eventueel het neusbeen van de hond. (Overigens kunt u door rukken aan de lijn met een gewone halsband of slipketting ook wervelletsel toebrengen aan uw hond!) De Gentle Leader is bedoeld om uw hond rustig mee te “sturen” (zijn neus in een bepaalde richting te dwingen) op momenten dat dit nodig is.

  • Een hond moet wennen aan het gevoel van een bandje om zijn neus. Een Gentle Leader is heel anders dan een halsband, daarom moet uw hond er aan wennen, net als een puppy moet wennen aan een halsband. Of zoals een veulen moet leren een halster te dragen.
  • Begin daarom met gewoon om- en afdoen. Prijs de hond zodra de Gentle Leader omzit (en de hond het rustig ondergaat), click dan de Gentle Leader weer los en beloon de hond. Als de hond eenmaal binnenshuis de Gentle Leader zonder problemen even om kan hebben, maak dan de overgang naar buitenshuis. LET OP: Doe de Gentle Leader altijd af op een moment dat de hond rustig en “braaf” is, dus nooit op een moment dat de hond bezig is om bijvoorbeeld met zijn poten de Gentle Leader af te krijgen. Immers wanneer u de Gentle Leader losmaakt op het moment dat de hond probeert hem af te krijgen, beloont u de hond voor dat gedrag.
  • Probeer de Gentle Leader te associëren met dingen die de hond leuk vindt. Combineer het wennen aan de Gentle Leader met belonen; wat lekkers, spelen met de hond of met wat uw hond maar leuk vindt.
  • Wanneer uw hond probeert om met zijn poten het bandje van zijn neus af te krijgen, negeert u dit gedrag in de eerst instantie. Zorg dat de neusband zo zit, dat het de hond niet kan lukken om de Gentle Leader op deze manier af te krijgen. Prijs de hond zodra hij stopt met het gedrag en moedig hem dan aan om vrolijk met u mee te lopen. Laat de lijn ontspannen zolang uw hond netjes loopt! Netjes lopen moet de hond immers een aangenaam gevoel geven (geen druk op zijn neus).
  • Blijft de hond te lang bezig met het proberen los te krijgen van de Gentle Leader met behulp van zijn voorpoten, stuurt u dan de neus van uw hond voorzichtig met behulp van de lijn omhoog. Zodra de hond het gedrag staakt en een moment ontspant en/of zijn aandacht op u richt, prijst u hem uitbundig. Herhaal dit zo lang als nodig is: de hond moet ervaren dat met zijn poten naar het bandje slaan hem niets oplevert, terwijl het stoppen van dit gedrag wel succesvol is (omdat u dit beloont).

(Tekst geschreven door Anita Dietvorst, Alpha Gedragstherapeute voor honden)