Regelmatig zien we bij jonge vogels dat de onder en of  boven-snavel niet netjes op elkaar aansluiten. 

 

Scheve stand
De oorzaken hiervan  kunnen divers zijn. Op de eerste plaats zijn er mij bepaalde koppels bekend die altijd nakomelingen geven met een afwijkende snavel mogelijk ligt hier een genetische of erfelijke achtergrond aan ten grondslag. Iets wat we misschien ook een vorm van inteelt zouden kunnen noemen.  Zo krijg ik van die bepaalde koppels elke jaar wel enkele vogels aangeboden ter correctie.  In de natuur zouden deze vogels snel uitsterven omdat ze moeilijker aan voedsel kunnen komen, hun jongen niet kunnen voeren of mogelijk niet eens uit het ei kunnen komen.
Als uitzondering geld hier  natuurlijk de kruisbek een vink-achtige die juist weer een gekruiste snavel moet hebben.
Andere reden die wel eens genoemd worden zijn het bij hand opfok altijd aan dezelfde kant voeren met een spuit of lepeltje, het met de snavel “hangen” aan een rand van  het mandje.

Het langdurig vastplakken van pap aan de snavel , waardoor de groei aan een kant geremd wordt. Tekorten of onvolledigheden in de voeding etc.
Daarnaast kennen we ook scheefgroei  door trauma, het vallen of  knel komen te zitten met de snavel tussen bijv. een deur of raam. Ook blijven er onbekende redenen, je sluit alles uit en toch zie je dat de snavel scheef gaat groeien een idiopatische vorm. 

Terwijl wonden en breuken van snavels vaak op alle leeftijden te repareren zijn is het als het om scheefgroeien gaat belangrijk om er zo snel mogelijk bij te zijn. In eerste instantie wordt er vaak geprobeerd om dmv massage  (over de snavel) en met het bijvoeren van bijv. macadamia noten, de snavel weer recht te krijgen. Mocht dit niet lukken dan kunnen we altijd op jonge leeftijd  nog gebruik maken van diverse beugels die we enkele dagen tot weken laten zitten om een goed herstel te krijgen. 

Plaatsten van een beugel
Op de eerste plaats wordt de vogel altijd onderworpen aan een klinisch onderzoek met name om in te schatten wat de kans van slagen is of er risico’s bij de narcose te verwachten zijn. De vogel wordt geïntubeerd en krijgt een gas narcose van zuurstof met het voor vogels  veilige isofluraan als narcose (slaap) middel.
Als de vogel eenmaal goed onder narcose is wordt de plaats bepaald  voor de beugel  Na desinfectie worden de betreffende pennetjes door de schedel en snavel aangebracht. Dit is een erg secuur werk daar je hierbij door het fijnmazig deel van de schedel moet dicht bij de ogen en  vele andere zenuwstructuren en bloedvaten. Vervolgens wordt er een elastisch ligatuurtje op de juiste maat gemaakt en zo  bevestigd dat er juist voldoende trekkracht is om de snavel binnen enkele weken weer in de juiste positie te krijgen. De maat  en trekkracht wordt na enkele dagen bijgesteld. 

Meestal wordt na 2-3 weken de gehele constructie verwijderd. 

Bovensnavel te kort en te kromOok zien we vogels waarbij de boven-snavel tekort blijft of teveel en te snel naar binnen gaat groeien, waardoor ze zich  niet over  maar juist binnen de onder-snavel  ontwikkeld met als gevolg dat ze niet meer  af kan slijten. In de natuur zijn deze vogels ten dode opgeschreven, natuurlijke selectie. Wij kunnen ook dit voor onze huiskamervogels met een beugeltje oplossen mits je er snel genoeg bij bentWe gaan op dezelfde manier te werk als hierboven beschreven. Alleen is de constructie vaak iets uitdagender.