Als het wortelkanaal open ligt kan ook bij honden een wortelkanaalbehandeling overwogen worden. Een wortelkanaalbehandeling is een specialistische techniek waarbij de beschadigde zenuw verwijderd wordt. In deze informatiebrief lichten we de behandeling en mogelijkheden toe. 

 Wortelkanaal 

Het binnenste van een tand is hol en bevat onder andere bloedvaten en de tandzenuw. Indien er een open verbinding tussen het wortelkanaal en de buitenwereld bestaat, kunnen bacteriën het wortelkanaal binnendringen. Vroeg of laat resulteert dit in een ontsteking in de kaak bij de wortel van de tand of kies. 

De oorzaak van een “open” wortelkanaal is bijna altijd een breuk van het element (zie ook onze informatiebrief ‘Afgebroken permanente tanden en kiezen). Daarnaast kan vergevorderde cariës soms een open wortelkanaal veroorzaken 

Wortelkanaalbehandeling of pulpaoverkapping? 

Bij een jonge hond is een tand nog niet volledig ontwikkeldGedurende de eerste levensjaren wordt de tand steeds steviger en het wortelkanaal nauwer. Bij een zeer verse breuk van een tand bij een jonge hond (onder de 2 jaar) kan nog geprobeerd worden de tandzenuw te behouden met een pulpaoverkapping. Als dit lukt kan de ontwikkeling van de tand doorgaan. Als de breuk al wat ouder is gaat de zenuw dood; een pulpaoverkapping heeft dan geen zin meer. Ook bij een hond met een volgroeide tand (boven de 2 jaar) heeft een pulpaoverkapping geen zin meer. Er blijven dan twee opties overhet trekken van de tand (extractie) of een wortelkanaalbehandeling. 

Trekken of behandelen? 

Bij deze keuze wordt rekening gehouden met de leeftijd van de hond; welke tand of kies het betreft; of het al dan niet een werkhond (pakwerk) of een showhond betreft; en de wensen van de eigenaar (o.a. kosten)Betreft het een hoektand of een scheurkies dan zal het advies in de meeste gevallen zijn om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren, omdat dit voor de hond belangrijke gebitselementen zijn. Snijtanden bijvoorbeeld zijn minder belangrijk, maar bij showhonden kan het uiterlijk ook een rol spelen. 

Tandheelkundig dierenarts 

Wortelkanaalbehandelingen zijn gecompliceerde behandelingen die speciaal instrumentarium, kennis en ervaring vereisen. Het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling is bovendien geen ingreep die dierenartsen standaard in hun opleiding leren. Overleg dus met uw dierenarts of doorverwijzing naar een ervaren tandheelkundig dierenarts zinvol is.  

De techniek. 

Nadat de hond onder narcose is gebracht wordt het afgestorven zenuw materiaal uit het wortelkanaal verwijderd. Omdat de tanden groot en gebogen zijn is het soms noodzakelijk om een extra toegang tot het wortelkanaal te maken, om de wortelpunt recht te kunnen benaderen. Na het schoonmaken van het wortelkanaal wordt het met speciale vijltjes breder gemaakt en daarna met tandheelkundige materialen gevuld. Vervolgens wordt de wortelpunt en het wortelkanaal in meerdere stappen gesloten. Aangezien de laatste vulling dezelfde kleur heeft als de tand zelf, is de wortelkanaalbehandeling uitwendig nauwelijks zichtbaar. Tandheelkundige röntgenfoto’s zijn nodig om de wortelkanaalbehandeling vóór, tijdens en na de behandeling te controleren. 

Nacontroles. 

Een half jaar na het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling wordt met een röntgenfoto gecontroleerd of de ontstekingsreactie geheel tot rust is gekomen. Om ervoor te zorgen dat de hond stil ligt en niets beschadigt krijgt hij of zij daarvoor een lichte verdoving. Vervolgens is een jaarlijkse controle aan te raden.